Rejvíz

Rejvíz je jedním z nejvyhledávanějších míst v Jeseníkách, kouzelné místo s neopakovatelnou atmosférou kam se hosté rádi vracejí.

 

Národní přírodní rezervace Rejvíz je jednou z nejcenějších chráněných lokalit s řadou skvostů, je největším moravským rašeliništěm s plochou 396 ha.

Vesnická památková zóna Rejvíz

Rejvíz

Rejvíz je vesnickou památkovou zónou vyhlášenou k 1.1.2005 (hlavně pro zachovanou dřevěnou lidovou architekturu převážně 19.stol), vyjímečnost ještě doplňuje několik památkově chráněných objektů (Penzion Rejvíz, kostel).

Na Rejvízu najdete řadu slušných restaurací ve kterých můžete vyzkoušet místní speciality, v kiosku u Penzionu Rejvíz v horní části obce můžete zakoupit i čerstvé pečivo a další drobnosti (obchod už pár let nemáme).

Rejvíz je pořád ještě místem, kde jsou dobré vztahy a soudržnost mezi místními. A mezi místní počítáme i ty hosty, kteří jezdí na Rejvíz dlouhá léta a desetiletí – právě pro jeho atmosféru. A je jedno, které z tradičních místních ubytování momentálně využívají (podle nálady, počtu přátel, velikosti rodiny atd.)

Rejvízský slavný spisovatel p. Sotiris Joanidis ve svých knihách často používá citát předválečného katolického kněze Jeronýma Pavlíka kterému dobře rozumíme:

„Kdo jednou na Rejvíz přišel, rád přichází častějií, kdo přichází častěji nejraději by tu zůstal“ (J.P., 1929).